Наташа Ковачевић

Одељење за правне послове и људске ресурсе

Рођена 1982. у Приштини, где је завршила основну школу.  Гимназију „Урош Предић“ завршила је у Панчеву.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.

У периоду од 2008. до 2009. године, радила као волонтер – приправник у адвокатској канцеларији, а потом до априла месеца 2010. године,  као волонтер - приправник у IV општинском суду.

Од маја 2010. до јануара 2015. године, радила у Министарству унутрашњих послова у Сектору за људске ресурсе.

Од фебруара 2015. године запослена у Генералном секретаријату Владе у Одељењу за правне послове и људске ресурсе, најпре  на радном месту за селекцију и развој кадрова, а од 2016. године као руководилац Групе за правне послове из области радних односа. Од децембра 2021. године, обавља послове начелника Одељења за правне послове и људске ресурсе.

2017. године успешно завршила основни програм дипломатске обуке на Дипломатској академији Министарства спољних послова.