Именик

Кабинет Генералног секретара Владе

Новак Недић

Генерални секретар

e-mail: generalni.sekretar@gov.rs

 

Нађа Баранин

Шеф Кабинета

e-mail: nadja.baranin@gov.rs

Кабинети заменика Генералног секретара Владе

Тамара Стојчевић

Заменик Генералног секретара

e-mail: tamara.stojcevic@gov.rs

 

Петар Јањић

Заменик Генералног секретара

e-mail: petar.janjic@gov.rs

 

 

Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе

Нада Миљуш

Помоћник Генералног секретара

e-mail: nada.miljus@gov.rs

Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију

Саша Марковић

Помоћник Генералног секретара

e-mail: sasha.markovic@gov.rs

Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру

Вукашин Јовановић

Помоћник Генералног секретара

e-mail: vukasin.jovanovic@gov.rs

Сектор за послове протокола

Момчило Гајић

Помоћник Генералног секретара

e-mail: momcilo.gajic@gov.rs

Сектор за међународну и развојну сарадњу

Данијел Николић

Помоћник Генералног секретара

e-mail: danijel.nikolic@gov.rs

Одељење за финансијско-материјалне послове

Гордана Јовановић

Начелник Одељења

e-mail: gordana.jovanovic@gov.rs

Одељење за правне послове и људске ресурсе

Наташа Ковачевић

Начелник Одељења

e-mail: natasa.simic@gov.rs

Одељење за опште послове

Богдан Мамић

Начелник Одељења

e-mail: bogdan.mamic@gov.rs