Гордана Јовановић

Одељење за материјално - финансијске послове

Рођена 1963.године у Ваљеву где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду 1987. године, смер индустрија.

Исте године започела радно искуство у ХК „Крушик“, Ваљево чији је била стипендиста, на пословима финансијског планирања и анализе за одређене производе наменске индустрије.

Након тога ради као професор у средњој економској школи у Земуну на предмету Монетарна економија и банкарство.

Радила у производној компанији „Крон“ АД Београд на почетку у служби плана и анализе а касније у сектору финансијског менаџмента.

Од 2003.године ради у Генералном секретаријату Владе, тренутно на позицији начелника Одељења за финансијско-материјалне послове.