Тамара Стојчевић

Заменик генералног секретара Владе

Рођена је 23. маја 1966. године у Београду. Правни факултет је завршила 1990. године, док је 1993. године положила правосудни испит.

Своју каријеру је започела као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Филипа Голубовића 1991. године, након чега 1993. године. отвара сопствену адвокатску канцеларију у којој наставља рад до 1995. године.

Посао заменика секретара као и секретара Скупштине општине Врачар обавља у периоду од 1995. до 2000. године.

На позицији секретара Секретаријата за скупштинске послове и прописе града Београда се задржала годину дана, након чега је 2001. године постала заменик секретара града Београда.

2003. године. бива постављена на место секретара Скупштине града Београда и градске управе Града Београда, и ту се задржава до 2004. године, након чега прелази на место начелника градске управе града Београда и ту остаје до 2007. године.

Исте године постаје Генерални секретар Народне скупштине Србије, ту се задржава до 2008. године.

Именована је за Генералног секретара Владе Србије 2008. године, и ту функцију је успешно обављала до 2012. године, након чега своју каријеру наставља као заменик генералног секретара Владе.

Учествовала је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Aутор je дела Приручника за полагање државног стручног испита са високом школском спремом - Систем државне управе, издање 2019.

Приређивач: Правна схватања и пресуде Врховног и Управног суда у изборима за Судска пракса – Избори за народне посланике и избори за председника Републике, издање 2020.

Приређивач: Збирка прописа о изборном поступку, издање 2019.

Удата и има ћерку.