Канцеларија за сарадњу у оквиру економске интеграције на подручју Западног Балкана

У Канцеларији за сарадњу у оквиру економске интеграције на подручју Западног Балкана обављају се стручни и административно-технички послови који се односе на координацију рада органа државне управе и остваривање сарадње Републике Србије у оквиру економске интеграције на подручју Западног Балкана; стручни послови подршке Влади и Кабинету председника Владе, изузев оних које обављају други сектори; послови координације рада државних органа у међуресорним пројектима од значаја за Републику Србију за које није одређена надлежност органа државне управе, као и послови подршке регионалним и међународним пројектимау којимаучествује Република Србија за које није одређена надлежност органа државне управе.

 

У саставу Канцеларије за сарадњу у оквиру економске интеграције на подручју Западног Балкана образују се уже унутрашње јединице:

  • Група за послове у оквиру економске интеграције на подручју Западног Балкана
  • Група за пројекте од значаја.