Сектор за међународну и развојну сарадњу

У Сектору за међународну и развојну сарадњу обављају се послови који се односе на организацију билатералних и мултилатералних догађаја када у њима учествују страна лица од значаја за Републику Србију; послови сарадње са државним органима неопходни за организацију догађаја; послови организације и координације развојне сарадње када се ради о областима мултиресорне сарадње, а у вези са пословима организације и координације давања развојне и хуманитарне помоћи; израде планова развојне сарадње у вези са давањем развојне и хуманитарне помоћи; послови вођења евиденције и издавања идентификационих докумената за лица која бораве на територији Републике Србије по основу споразума и радног ангажовања у Републици Србији, а у складу са посебним актом Владе, као и послови сарадње Генералног секретаријата Владе са страним владиним и невладиним организацијама, дипломатско-конзуларним представништвима страних земаља у Републици Србији и мултилатералним организацијама и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за међународну и развојну сарадњу образују се уже унутрашње јединице:

  • Oдељење за аналитику, планирање и евиденцију и
  • Одељење за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посбним организацијама.