Сектор за послове протокола

У Сектору за послове протокола обављају се послови који се односе на послове протокола за потребе Владе и министарстава, сарадња са Службом протокола у Кабинету председника, припремање протоколарних програма, сарадња са протоколом других државних институција и органа локалне самоуправе, како у земљи тако и иностранству; врше се протоколарни послови приликом дочека домаћих и страних делегација, као и приликом дочека и испраћаја страних представника и делегација који долазе у посету и на разговоре у зграду Владе; врши се процедура око добијања дипломатских и службених пасоша и исправа потребних за путовање функционера; врши се штампање позивница, писама и сл.; води се евиденција о разним манифестацијама и другим јавним скуповима, прославама и јубилејима; врши се  набавка поклона за стране делегације и госте; консекутивно и симултано превођење за Владу и министарства приликом посета страних представника и делегација; израда међународних билатералних и мултилатералних споразума, докумената, аката и међународних преписки председника Владе, министара и других званичника; писмено превођење билатералних и међународних споразума, конвенција и других текстова; превођење аката Владе; превођење прописа које доноси Влада и други послови из делокруга Сектора.