Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру

У Сектору за информационо-комуникациону инфраструктуру обављају се послови који се односе на: давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о узајамном усклађивању планирања информационо-комуникационих пројеката министарстава, посебних организација и служби Владе; учешће у међуресорним радним телима чији је задатак повезан са планирањем, односно реализацијом информационо-комуникационих пројеката; стручне и техничке послове подршке раду Владе, односно Информационог система Владе; техничку подршку корисницима свих подсистема Информационог система Владе; послове интернет подршке и подршке функционисању електронске поште; подршку раду рачунарске, мрежне и комуникационе инфраструктуре; подршку корисницима мобилне телефоније Генералног секретаријата Владе; послове координације одржавања интернет странице Генералног секретаријата Владе; послове аудио-визуелне подршке и опслуживања, контроле и обезбеђивања функционисања аудио-визуелних система; формирање аудио и видео записа и њихове софтверске обраде; припрему инструкција и информативних материјала намењених министарствима, посебним организацијама и службама Владе о стандардима и техничким поступцима за комуникацију са Информационим системом Владе; евиденцију овлашћења за приступ Информационом систему Владе и усаглашавање техничких могућности приступа са издатим овлашћењима; израду и надзор над применом плана мера информационе безбедности и интероперабилности Информационог система Владе; давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о мерама информационе безбедности и интероперабилности у комуникацији органа државне управе са Владом, као и узајамном усклађивању мера информационе безбедности и интероперабилности у међусобној комуникацији органа; вођење посебне евиденције информационо-комуникационе имовине; припрему техничке документације за јавне набавке рачунарске, мрежне и комуникационе опреме; међународну сарадњу у области информационо-комуникационих технологија и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за информационо-комуникациону инфраструктуру образују се уже унутрашње јединице:

  • Одељење за техничку подршку раду Владе;
  • Одељење за координацију информационо-комуникационих пројеката органа државне управе, информациону безбедност и интероперабилност.