Момчило Гајић

Сектор за послове протокола

Рођен је 1959. године у Београду, где је завршио основну и средњу школу као и правни факултет.

У Републичком комитету за односе са иностранством ради од 1985. до 1990. године.

Од 1990. године почиње са радом у Републичком секретаријату за односе са иностранством, на пословима у Сектору за документовање и аналитику.

1995. године наставља рад у Протоколу Владе.

Помоћник генералног секретара и шеф Протокола постаје 1998. године, ту остаје до 2001. године.

Позицију в. д. шефа Протокола Владе обавља од 2001. до 2004. године, када је поново постављен на положај помоћника генералног секретара Владе, шефа Протокола. На том месту се налази и данас.

Говори чешки и енглески језик.