Саша Марковић

Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију

Рођен у Београду 1969. године. Основну, средњу школу, факултет, као и постдипломске студије завршио у Београду. Дипломирао је економију и менаџмент, специјализирао електронску трговину.

Усавршавао се у Њујорку на тему валутне арбитраже и портфолио менаџмента. Учесник међународног пројекта за израду електронског документарног акредитива. Објавио више радова на тему е-пословања, финансијског менаџмента и планирања у државној управи. Сертификован за ревизију по ИСО 17025.
Радио је као консултант, касније и као саветник Председника Владе, након тога је био начелник Одељења за међународну сарадњу, а од 2009. године на месту помоћника Генералног секретара Владе.

Говори енглески и француски језик.

Ожењен, отац једног детета.