Нада Миљуш

Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе

Рођена је 8. јуна 1960. године. Након завршене гимназије студирала и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 1983. године.          

Од марта 1985. године до августа 2002. године радила је у Генералном секретаријату Савезног извршног већа, касније Савезне владе у звањима од приправника до вишег саветника на пословима руковођења Службом за односе Савезне владе према Савезној скупштини, начелника Одељења за радна и саветодавна тела и за припрему седнице Владе, секретара Одбора за правни систем, секретара Комисије за организацију државне управе, саветника у Савету за питања друштвеног уређења.

Од августа 2002. године ради у Генералном секретаријату Владе Републике Србије. На пословима начелник Бироа Генералног секретара Владе август 2002. - април 2004. године, помоћник Генералног секретара Владе – Сектор за стручне послове април 2004. – децембар 2006. године, положај помоћник Генералног секретара Владе – Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе децембар 2006. - децембар 2011. године, положај помоћник Генералног секретара Владе – Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе децембар 2011. - децембар 2016. године, положај помоћник Генералног секретара Владе – Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе децембар 2016. - децембар 2021. године, положај помоћник Генералног секретара Владе – Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе децембар 2021. године и даље.

Језик -руски и енглески (средњи ниво)

Удата , мајка једног детета.