Aктуелно

СПИСАК КАНДИДАТА СА ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

26. јул 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

19. јун 2019.

Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2993/2019 од 26. марта 2019. године и 51 број: 112-4309/2019 од 25. априла 2019. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Текст Конкурса можете преузети овде.

Образац - Шеф Одсека у Одсеку за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, Сектор за међународну и развојну сарадњу

Образац - Руководилац Групе у Групи за организационе послове, у Одсеку за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Сектору за међународну и развојну сарадњу

Образац - Руководилац Групе у Групи за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Одсеку за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Сектору за међународну и развојну сарадњу

Образац - Радно место за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената у Групи за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Одсеку за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Сектору за међународну и развојну сарадњу

Пословник Владе

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице

Информације о Бриселском споразуму

НАГРАДНА ИГРА И ТАКМИЧЕЊЕ ОПШТИНА И ГРАДОВА "Узми рачун и победи 2018"

07. фебруар 2018.

Влада Републике Србије је дана 23. јануара 2018. године донела Одлуку о организацији новог циклуса наградне игре и такмичења општина и градова "Узми рачун и победи 2018" као једне од кључних мера за јачање пореске културе и свести грађана у оквиру Године борбе против сиве економије.

За више информација о наградној игри и такмичењу посетите веб сајт www.uzmiracun.rs

ОТВОРЕН PAYPAL РАЧУН ЗА ЖРТВЕ ПОПЛАВЕ

18. мај 2014.

Од данас је могућа уплата хуманитарне помоћи жртвама поплаве у Србији путем PayPal сервиса из 193 земље и региона.

Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу одакле се новац директно пребацује на рачун Владе Републике Србије намењен помоћи угроженима од поплава.


Кликните на дугме Donate да би уплатили хуманитарну помоћ посредством PayPal сервиса.


За остале начине уплате хуманитарне помоћи посетите веб сајт floodrelief.gov.rs