Oрганизациона шема

Oрганизациона шема

Контакти

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић
ЗАМЕНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Тамара Стојчевић
Петар Јањић
ПОМОЋНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Нада Миљуш
e-mail: nada.miljus@gov.rs

Саша Марковић
e-mail: sasha.markovic@gov.rs

Вукашин Јовановић
e-mail: vukasin.jovanovic@gov.rs

Момчило Гајић
e-mail: momcilo.gajic@gov.rs

Данијел Николић
e-mail: danijel.nikolic@gov.rs


5
СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ СЕДНИЦА ВЛАДЕ И РАДНИХ ТЕЛА ВЛАДЕ СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, НАДЗОР, КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ И РАЗВОЈНУ САРАДЊУ
Помоћник: Нада Миљуш
БИРО ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
Начелник Бироа: Вања Каличанин

Број извршилаца: 14

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 46
Помоћник: Саша Марковић
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И НАДЗОРА
Руководилац Групе:

Број извршилаца: 3
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ КООРДИНАЦИЈЕ, АНАЛИЗУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Руководилац Групе: Сузана Оташевић

Број извршилаца: 3

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 7
Помоћник: Вукашин Јовановић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ РАДУ ВЛАДЕ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 8
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 7

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 16
Помоћник: Момчило Гајић

Број извршилаца: 7

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 8
Помоћник: Данијел Николић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИТИКУ, ПЛАНИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ
Начелник Одељења:

Број извршилаца: 7

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ДОГАЂАЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ИЗДАВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Начелник Одељења: Томана Граховац

Број извршилаца: 8

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 16

Као уже унутрашње јединице изван састава сектора образоване су: Одељење за финансијско-материјалне послове, Одељење за правне послове и људске ресурсе и Одељење за опште послове.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења: Гордана Јовановић
Телефон: 3617-610
Број извршилаца: 10
Начелник Одељења: Десанка Дуран
Телефон: 3617-716
Број извршилаца: 8
Начелник Одељења: Богдан Мамић
Телефон: 3610-336
Број извршилаца: 15