Oрганизациона шема

Oрганизациона шема

Контакти

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Тамара Стојчевић
ПОМОЋНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
Нада Миљуш
e-mail: nada.miljus@gov.rs

Саша Марковић
e-mail: sasha.markovic@gov.rs

Момчило Гајић
e-mail: momcilo.gajic@gov.rs

Петар Јањић
4
СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ СЕДНИЦА ВЛАДЕ И РАДНИХ ТЕЛА ВЛАДЕ СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, НАДЗОР, КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Помоћник: Нада Миљуш
БИРО ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Начелник: Вања Каличанин

Број извршилаца: 44

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 44
Помоћник: Саша Марковић
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И НАДЗОРА
Шеф одсека: Едита Ђурановић

Број извршилаца: 5
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КООРДИНАЦИЈЕ, АНАЛИЗУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
Шеф одсека: Драган Блешић

Број извршилаца: 5

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 10
Помоћник: Момчило Гајић

Број извршилаца: 5

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 5
Помоћник: Петар Јањић
ОДСЕК ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Шеф одсека:

Број извршилаца: 10
ОДСЕК ЗА ПОДРШКУ РАДУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ВЛАДЕ
Шеф одсека:

Број извршилаца: 8

УКУПАН БРОЈ У СЕКТОРУ: 18

Као уже унутрашње јединице изван састава сектора образоване су: Група за финансијско-материјалне послове, Група за правне послове и људске ресурсе и Група за односе са јавношћу, са 14 извршилаца.

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРУПА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ГРУПА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
Руководилац Групe: Гордана Јовановић
Телефон: 3617-610
Број извршилаца: 6
Руководилац Групe: Десанка Дуран
Телефон: 3617-716
Број извршилаца: 5
Руководилац Групe: Богдан Мамић
Телефон: 3610-336
Број извршилаца: 3