Organizaciona šema

Organizaciona šema

Kontakti

GENERALNI SEKRETAR
Novak Nedić
ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA
Tamara Stojčević
POMOĆNICI GENERALNOG SEKRETARA BROJ IZVRŠILACA
Nada Miljuš
e-mail: nada.miljus@gov.rs

Saša Marković
e-mail: sasha.markovic@gov.rs

Momčilo Gajić
e-mail: momcilo.gajic@gov.rs

Petar Janjić
4
SEKTOR ZA PRIPREMU I OBRADU SEDNICA VLADE I RADNIH TELA VLADE SEKTOR ZA PLANIRANJE, NADZOR, KOORDINACIJU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU SEKTOR ZA POSLOVE PROTOKOLA SEKTOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU
Pomoćnik: Nada Miljuš
BIRO GENERALNOG SEKRETARA
Načelnik: Vanja Kaličanin

Broj izvršilaca: 44

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 44
Pomoćnik: Saša Marković
ODSEK ZA POSLOVE PLANIRANJA, PRAĆENJA I NADZORA
Šef odseka: Edita Đuranović

Broj izvršilaca: 5
ODSEK ZA POSLOVE KOORDINACIJE, ANALIZU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU
Šef odseka: Dragan Blešić

Broj izvršilaca: 5

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 10
Pomoćnik: Momčilo Gajić

Broj izvršilaca: 5

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 5
Pomoćnik: Petar Janjić
ODSEK ZA KOORDINACIJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH PROJEKATA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Šef odseka:

Broj izvršilaca: 10
ODSEK ZA PODRŠKU RADU INFORMACIONOG SISTEMA VLADE
Šef odseka:

Broj izvršilaca: 8

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 18

Kao uže unutrašnje jedinice izvan sastava sektora obrazovane su: Grupa za finansijsko-materijalne poslove, Grupa za pravne poslove i ljudske resurse i Grupa za odnose sa javnošću, sa 14 izvršilaca.

GRUPA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE GRUPA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE GRUPA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Rukovodilac Grupe: Gordana Jovanović
Telefon: 3617-610
Broj izvršilaca: 6
Rukovodilac Grupe: Desanka Duran
Telefon: 3617-716
Broj izvršilaca: 5
Rukovodilac Grupe: Bogdan Mamić
Telefon: 3610-336
Broj izvršilaca: 3