Odabrana dokumenta

Aktuelno

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

16. januar 2019.

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE, na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 1. i 2, člana 20. stav 1. i 2. i člana 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/07 i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11461/2018 od 30. novembra 2018. godine, oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

Tekst Izjave možete preuzeti ovde.

NAGRADNA IGRA I TAKMIČENJE OPŠTINA I GRADOVA "Uzmi račun i pobedi 2018"

07. februar 2018.

Vlada Republike Srbije je dana 23. januara 2018. godine donela Odluku o organizaciji novog ciklusa nagradne igre i takmičenja opština i gradova "Uzmi račun i pobedi 2018" kao jedne od ključnih mera za jačanje poreske kulture i svesti građana u okviru Godine borbe protiv sive ekonomije.

Za više informacija o nagradnoj igri i takimčenju posetite veb sajt www.uzmiracun.rs

OTVOREN PAYPAL RAČUN ZA ŽRTVE POPLAVE

18. maj 2014.

Od danas je moguća uplata humanitarne pomoći žrtvama poplave u Srbiji putem PayPal servisa iz 193 zemlje i regiona.

Račun pripada Misiji Republike Srbije pri EU u Briselu odakle se novac direktno prebacuje na račun Vlade Republike Srbije namenjen pomoći ugroženima od poplava.


Kliknite na dugme Donate da biste uplatili humanitarnu pomoć posredstvom PayPal servisa.


Za ostale načine uplate humanitarne pomoći posetite veb sajt floodrelief.gov.rs