Odabrana dokumenta

Aktuelno

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

11. oktobar 2017.

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE, na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav 1. i 2, člana 20. st. 1. i 2. i člana 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/07 i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8738/2017 od 29. septembra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Tekst Oglasa - Tekst Izjave

OTVOREN PAYPAL RAČUN ZA ŽRTVE POPLAVE

18. maj 2014.

Od danas je moguća uplata humanitarne pomoći žrtvama poplave u Srbiji putem PayPal servisa iz 193 zemlje i regiona.

Račun pripada Misiji Republike Srbije pri EU u Briselu odakle se novac direktno prebacuje na račun Vlade Republike Srbije namenjen pomoći ugroženima od poplava.


Kliknite na dugme Donate da biste uplatili humanitarnu pomoć posredstvom PayPal servisa.


Za ostale načine uplate humanitarne pomoći posetite veb sajt floodrelief.gov.rs