Aplikacija

Aplikacija

Aplikacija

Aplikacija za planiranje i praćenje rada Vlade Republike Srbije ima za cilj da omogući podnošenje priloga korisnika (organi državne uprave) direktnim unosom podataka u sistem kojem se pristupa preko online portala. Kada pristupe sistemu, korisnici će kroz različite ekrane imati mogućnost da definišu svoje ciljeve, programe, programske i normativne aktivnosti. Na osnovu priloga korisnika, u Generalnom sekretarijatu će se pristupiti izradi Programa rada Vlade, odnosno pratiti ostvarenje rezultata na osnovu definisanih indikatora i finansijskih sredstava, generisati izveštaji u skladu sa definisanim rokovima, kao i ad hoc izveštaji, kako bi se u krajnjoj instanci generisao godišnji Izveštaj o radu Vlade.

Aplikacija se sastoji iz dva modula, i to:

  1. Modul za unos planova za izradu godišnjeg Programa rada Vlade, i
  2. Modul za praćenje i izveštavanje o ostvarenju planova za potrebe izrade godišnjeg Izveštaja o radu Vlade.

U osnovi ove aplikacije je metodologija planiranja i praćenja programa i projekata, koja je tokom protekle četiri godine razrađena i testirana u resornim ministarstvima. Metodologija godišnjeg srednjoročnog planiranja, praćenja programa i projekata, sprovodila se u okviru Projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi – GOP Projekat“