Јавне набавке

Јавне набавке

2018. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2018 - Набавка рачунарске и биротехничке опреме, датум отварања понуда: 14. децембар 2018. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Појашњење Kонкурсне документације – питање 02 (.pdf)
 5. Одлука о додели Уговора - 14. децембар 2018. године (.pdf)
 6. Обавештење о закљученом уговору - 21. децембар 2018. године (.pdf)

2017. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2017 - Набавка услуга одржавања Информационог система Владе, датум отварања понуда: 18. децембар 2017. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Одлука о додели Уговора - 19. децембар 2017. године (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору - 25. децембар 2017. године (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 02/2017 - Набавка рачунарске опреме, датум отварања понуда: 22. децембар 2017. године у 13:00

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Измена Конкурсне документације (.pdf)
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (.pdf)
 6. Одлука о додели Уговора - 22. децембар 2017. године (.pdf)
 7. Обавештење о закљученом уговору - 28. децембар 2017. године (.pdf)

2015. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2015 - Набавка услуга одржавања Информационог система Владе, датум отварања понуда: 03. август 2015. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 02/2015 - Набавка услуга авио превоза, датум отварања понуда: 21. септембар 2015. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Појашњење Kонкурсне документације – питање 02 (.pdf)
 5. Измене и допуне Конкурсне документације - 01 (.pdf)
 6. Појашњење Kонкурсне документације – питање 03 (.pdf)
 7. Појашњење Kонкурсне документације – питање 04 (.pdf)
 8. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, датум: 18.09.2015. (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2015 - Набавка услуга смештаја, датум отварања понуда: 23. септембар 2015. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о обустави поступка (.pdf)

 

2014. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 01/2014 - Набавка услуга ваздушног превоза путника, датум отварања понуда: 28. март 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Одлука о обустави поступка (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 02/2014 - Набавка услуга смештаја, датум отварања понуда: 28. март 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Одлука о обустави поступка (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2014 - Набавка услуга oдржавања Информационог система Владе, датум отварања понуда: 31. март 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 04/2014 - Набавка алата и резервних делова за рачунаре и опрему, датум отварања понуда: 15. април 2014. године

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење Kонкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

 

2013. година

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2013 - Услуге одржавања и унапређења Информационог система Владе

 1. Позив за подношење понуда (.docx)
 2. Конкурсна документација (.docx)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 04/2013 - Набавка рачунарске опреме

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.doc)
 3. Појашњење конкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Појашњење конкурсне документације – питање 02 (.pdf)
 5. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 05/2013 - Набавка лиценци за софтвер за креирање резервних копија

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.doc)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 06/2013 - Набавка одржавања серверске инфраструктуре

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 07/2013 - Услуге штампања промотивног материјала и друге канцеларијске и папирне галантерије

 1. Позив за подношење понуда (.pdf)
 2. Конкурсна документација (.pdf)
 3. Појашњење конкурсне документације – питање 01 (.pdf)
 4. Обавештење о закљученом уговору (.pdf)